નિહારિકા/મુરલી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← રસમૂંઝવણ નિહારિકા
મુરલી
રમણલાલ દેસાઈ
રસડોલન →


મુરલી


૦ ગરબી માઢ ૦

હું તો ઝબકીને જાગી આજ !
મુરલી ક્યાંથી વાગી ?
મુજ સઘન કુંજ સોહાગી આજ !
લગની સૂર શું લાગી.—હું તો.

અણુ અણુ તનના મારા
મુરલીના તાને રાચે !
હૈયું થનથનગન નાચે આજ !
મુરલી ક્યાંથી વાગી ?—હું તો.

ઘેલી હું શેાધતી એ
રસને કોણે રેલાવ્યો ?
સલૂણો એ ક્યાં સંતાયો આજ ?
મુરલી ક્યાંથી વાગી ?—હું તો.

પુષ્પોના પુંજ માંહે
મુખડું રસિયાળું ભાળું ?
આવો પ્રિય ! પાલવ ઢાળું આજ.
મુરલી ક્યાંથી વાગી ?—હું તો.

ના ના એ તો સંતાયો
ચાંદલિયામાં ઝગમગતો;

ચહું કિરણ! કેમ પ્રિય ઠગતો આજ ?
મુરલી ક્યાંથી વાગી? ―હું તો.

આવે તો આપું એને
કુસુમોભર અંક કૂણો;
મુરલીસૂર ભોંકે શૂળો આજ;
મુરલી ક્યાંથી વાગી? ―હું તો

જાણું ના મુરલી કે
મુરલીધરને હું શોધું;
ઘેલા મનને શેં શોધું આજ ?
મુરલી ક્યાંથી વાગી? ―હું તો.

આંખોમાં વસતો કે એ
હસતો હૈયામાં વ્હાલો ?
પછી હાથ પડે શે ઠાલો આજ ?
મુરલી ક્યાંથી વાગી ? ―હું તો.

હૈયાને ધીરું ત્યાં તો
આંખલડી એકલી પડતી;
અધીરી હું વિજોગણ રડતી આજ !
મુરલી ક્યાંથી વાગી ? ―હું તો.

આંખલડી મીંચું-ક્યાંથી
દેહે ફરતી ફૂલકળીઓ ?
બસ વ્હાલમ મુજને મળિયો આજ.
મુરલી ક્યાંથી વાગી ?