નિહારિકા/રસમૂંઝવણ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← શું દઈએ ? નિહારિકા
રસમૂંઝવણ
રમણલાલ દેસાઈ
મુરલી →


રસમૂંઝવણ


૦ લય-અટારિયાંse ગિરા ૨ે કબૂતર ૦

મોરાં ઝાંઝર ઝમકે
ઝમક ઝમક, પિયુ આજ !
મારી ઘૂઘરી છમકે
છમક છમક, આવે લાજ !
નહીં નહીં રે બોલું !
શાને રાત જાગો રસરાજ !–મોરાં ઝાંઝર.

ઝીણા ઝીણા ઘૂંઘટે મુખ શું સંતાય?
મારા રઢિયાળા રાજ!
નયનોના બાણથી બચાય ના,
૨ સ ભી ના   રા જ !
પાલવડો પકડ્યાનું શું છે કાજ ?–મોરાં ઝાંઝર