ન્હાના ન્હાના રાસ/આમંત્રણ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પ્રસ્તાવના ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧
આમંત્રણ
ન્હાનાલાલ કવિ
બ્હેનાં! આવો →આમંત્રણ

આવો, સન્તો ! આવો, સન્તો !
રસકુંજે આવો સન્તો !

રાસેશ્વરનો પદ ઝમે ઝીણાં ઝીણાં ગીત:
નિર્મલ તેજ ઉઘાડમાં પાન કરીશું નિત્ય:
વ્હાલાં ! ઝીલશું, વ્હાલાં ! ઝીલશું,
ગીતલહરે વ્હાલાં ! ઝીલશું.

સ્નેહવેલના ફાલમાં હીંચશું ઉર હરખાઇ:
પ્રિયગુણગાનફૂલો ગૂંથી ધરશું પ્રિયપદ માંહિ:
પ્રિય સંગે, પ્રિય સંગે,
આનન્દીશું પ્રિય સંગે.

પ્રેમવાડીના ઝરણમાં ગીતનીરે ન્હાઇ
રાસેશ્વરને પૂજતાં પ્રભુતા ર્‌હે પથરાઇ:
પ્રભુતામાં , પ્રભુતામાં,
જગ ભૂલશું રસપ્રભુતામાં.