ન્હાના ન્હાના રાસ/પોઢે છે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પોઢોને ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧
પોઢે છે
ન્હાનાલાલ કવિ
વીરાનાં વારણાં →


  
ફૂલ મ્હારૂં પોઢે છે. પોઢે છે.

હાં રે જરા ધીમી હો બ્‍હેન! જરા ધીમી,
હાં રે મહાસાગરની લહર ર્‍હો ઝઝૂમીઃ
હો ફૂલ મ્હારૂં પોઢે છે, પોઢે છે.

હાં રે લહરી બ્‍હેની! ધીરી તું ધીરી વાજે,
હાં રે ત્‍હારાં સાગરનાં ગાન ગંભીર ગાજેઃ
હો ફૂલ મ્હારૂં પોઢે છે, પોઢે છે.

હાં રે ચારૂ ચન્દ્રને ચૂમીને આવી, બ્‍હેનાં!
હાં રે વરસ આથમતાં અમૃતાંશુ ત્‍હેનાં:
હો ફૂલ મ્હારૂં પોઢે છે, પોઢે છે.
-૦-