ન્હાના ન્હાના રાસ/બોલે છે મોર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← વસન્તના કિરણ ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧
બોલે છે મોર
ન્હાનાલાલ કવિ
સારસનો શબ્દ →


  

બોલે છે મોર, બાલા ! બોલે છે મોરઃ
ત્‍હમારે બારણે બોલે છે મોરઃ
કોયલ કરે છે મદશોરઃ
સ્‍હાંજે સુલોચના!
ત્‍હમારે બારણે બોલે છે મોરઃ
બોલે છે મોર, બાલા! બોલે છે મોર.બોલે છે મોર, વ્હાલા! બોલે છે મોરઃ
આપણે બારણે બોલે છે મોરઃ
કોયલ કરે કલશોરઃ
આજે કલાધર
આપણે બારણે બોલે છે મોરઃ
બોલે છે મોર, વ્હાલા! બોલે છે મોર.
-૦-