ન્હાના ન્હાના રાસ/બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પ્રેમનગરના રાજવી ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૨
બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે
ન્હાનાલાલ કવિ
બ્રહ્મવીંઝણો →બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે

આવો-આવો, તીરથવાસી સન્ત હો!
બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે;
જાગી-જાગી પૂરણ બ્રહ્મજ્યોત હો!
બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે.

અન્ધારાં રેલી આભ રચ્યાં
મંહી વેર્યા રતનના દીપ રે;
કેમે કરીને મ્હારે એહ ઉતરવા?
એ સાગર, હું છીપ:
હો! બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે.

આંખ ભરી, મ્હારાં હૈયાં ભરાણાં,
ભરિયા સલૂણા સોહાગ રે,
એક ભરાય હવે આતમ માહરો,
યુગનાં ભરાય તો તો ભાગ્ય,
હો! બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે.


માંડી દિશાઓ ને રોપ્યો માંડવડો,
ચેતનસિંહાસન કીધાં રે,
વિલસે વિરાટને યે છોગલે છબીલો,
વિશ્વને કલ્યાણ એણે દીધાં:
હો! બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે.

જાગી-જાગી પૂરણ બ્રહ્મજ્યોત હો!
બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે.