ન્હાના ન્હાના રાસ/વિશ્વ વધાવા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
← વસન્તરંગ ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૨
વિશ્વ વધાવા
ન્હાનાલાલ કવિ
વિહંગરાજ →


  
આવ્યાં જગતનાં ન્હોતરાં, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
નયણાં આ ઢળી ઢળી જાય
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

આવ્યાં ગગનનાં ન્હોતરાં, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
આતમ આ ઉડું ઉડું થાય
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

પંખીની પાંખમાં પ્રેરણા, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
ઉડવાના એને ઉમંગ,
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

માનવપ્રાણમાં ઝંખના, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
આતમઉછાળા અભંગ,
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

નથી રે આડચ, નથી આગળા, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
નથી રે સીમાઓને ઘાટ,
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

ઉંચે-ઉંચે, આ દિગન્તમાં, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
ઉઘડેઅનન્તની વાટ,
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

આવ્યાં અનન્તનાં ન્હોતરાં, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
ઘૂઘવે દિગન્તના ઘાટ
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

આતમ‌આનન્દી હો ! આવજો, ચાલો વિશ્વ વધાવા ;
વિહરે લ્હેરખડે વિરાટ
વિશ્વનો રાજ વધાવા.

(પૂર્ણ)