પૃષ્ઠ:Bal Panchatantra.pdf/૨૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૯

૧૯ હારી પાછળ પાછળ આવશે. નામની પાસેથી તે વીંટી જડી આવશે. અને તરતજ તેએ એને પૂરા કરી નાંખશે.” કાગડાએ બરાબર એ પ્રમાણે કર્યું. તેણે પેાતાની ચાંચમાં વીંટી ઉપાડી લાવીને નાગના દર આગળ નાંખી દીધી. રાજાના સિપાઈએ થોડી વારમાં ત્યાં આવી પઢાંચ્યા. તેમણે નાગના દ૨ આગળ તે વીંટી દીઠી. નાગ પશુ તે વખતે ફેબ્રુ ઉંચી કરીને ત્યાંજ પડી રહ્યા હતા. પછી તો પૂછવુંજ શુ? સિયાઇએએ તરતજ પેાતાની તરવારવી એને અભે કરી નાંખ્યો. નાગના કકડે કકડા થઇ ગયા. સાર-ગમે તેવું અઘરૂં કામ પણ યુક્તિથી પાર પડે છે. કહેવત છે કે, અકલ મડી કે ભેંસ ? બુદ્ધિમળ આગળ અશય જેવું કાંઈ નથી. આકૃતમાં હિંમત હારવી નહિ, અંત અને ટ્રેક હરશે, તા ઉપાય ધીમે ધીમે સૂઝી આવશે. ૪. હાજર જવાબી શાહુકાર. એક વખત એક શાહુકારની ઢાલત ખલાસ થઈ ગયું. એથી તેણે પરદેશમાં જઈ વેપાર કરવાના નિશ્ચય કર્યો. જતાં પહેલાં તે પાતાના મિત્ર પાસે મચે, અને તેને આ પ્રમાણે કહ્યું:“મ્હારી પાસે એક હજાર વૈાઢાનાં કાટલાં છે. તે હું તમારે ત્યાં મુકી જાઉં, તા ુમે સાચવી રાખશે ?” શાહુકારના મિત્રે ધાર્યું કે પરદેશ જનારા કયારે પાછા આવે છે. એ કાંઈ પાછા આવવાના નથી; માટે કાટલાં રાખી પાડીશુ, તે આપણાં થઈ જશે. એ વિચારથી તેણે કાટલાં રાખવાની હા કહી. શાહુકાર કાટલાં એને ત્યાં મુકીને પરદેશ ગયા.