પૃષ્ઠ:Bal Panchatantra.pdf/૫૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૪

સાર: આપણુ માથા પર આફત આવી પડે ત્યારે આપણા ખરા મિત્ર કેણુ છે અને ખોટા કાણુ એ તેની પરીક્ષા થાય છે. ૧૫. ચાર સાચા મિત્રાની વાત. ખરેખરા મિત્રા ડાય તે એક બીજાને મદદ કરે. ૧. એક દિવસ એક કાગડા ઉદરના રાજાની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યેાઃ—— “આ હિરણ્યક! તું ભાગ્યશાળી પ્રાણી છે. મ્હારે હારા મિત્ર થવું છે.” “તુ કાણુ છે ?” હિરણ્યકે પૂછ્યું. હેણે જવામ દીધા:—‘હું લઘુપતનક નામના કાગડા છું.” ઉંદર રાજાએ કહ્યું:-હારી જાત જુદી છે. આપણા અન્નેને મેળ કેમ કરીને મળશે? કાગડા ઉંદરાને ખાઈ જાય છે. ત્યારી સાથે દાસ્તી કરવાથી તે હુને નુકશાન થયા વિના રહે નહિ.” કાગડા એલ્યા:-“ના ના, એવા કાંઇ નિયમ નથી, હું ત્હારા સાચા મિત્ર થઈ શકીશ. સોનું અને રૂપુ’ એ બન્ને જુદાં છે, છતાં તેમને ગાળી જોશે, તો તેમના મેળ મળશે.” હિરણ્યક મેલ્યાઃ–‘સારી વાત છે. ત્હારા શબ્દોથી હું" ખુશ થયો છું. ત્યારી મરજી છે, તે હું ત્હારા મિત્ર થઇશ. ખરા મિત્ર હાય તે એક મીજાની આગળ પાતાનું અંતઃકરણ ખેલીને વાત કરે છે. પોતાની ઢાઇ વાત છુપાવતા નથી. આપણે પણુ એ પ્રમાણે ખશ દીલથી નિખાલસપણે નીચુ તા આપણી ટાસ્તી સાચી નીવડશે,”