પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૫૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૬
દરિયાની ડાકણ.

દષિાની ડાણ. મારી આગળ . તમારા કાસ્સારીએ ખુલાસા કર્યો છે, ૫′ મારે કહેવું જોઇએ કે હુંજી પુસ્તી રીતે સમજી શકે નથી. તેણે માર્ગે આગળ એક ટાપુમાં દાટેલા સિતળાના ગગ વિષે વાન કરી હતી.” હા, અને તે તેણે ખરૂં કર્યું હતું.” મારા સંસ્થાનમાં એ રામ .. તેણી મેલી . ઘણા ભયંકર રીતે કાટી નીકળ્યે છે અને તે સસ્થાન એક ટાપુ છે. પશુ તે ક્યાં આવેલ છે, તે હુ તમેતે હુમા જણાવીશ ની. તમા તે તે થાડાજ વખતમાં નજરીનજર જોઇ શ શા હુ તમેાને જણાવીશ કે તે ગ દિનપ્રાતદિન ત્રાસ વર્તાતા રત્નો છે અને તેને નાબુદ કરવા માટે કોઈ ઉપાય ન મળી શકેા ત્યારેજ કાઇ માહેશ તબીબની મદદ મેળવવાને મેં મારા અતી અતી વિશ્વાસુ તાકર સુઝ્યું તે કવાંગ ચાંઉં વાંગ ખાતે મેલ્યેા હતા, અને તેવા એક તીખ તરીકે તમાજ ગળી જવાથી મને સંપૂર્ણ ઉમેદ છે કે, અમેને ઘણુંજ કાયદો થશે, કે જેવી વકી મે રાખી નહેાતી.” મારા માટે આટલું ઉંચુ મત ધરા વવા માટે હું તમારા ઉપકાર માનું છું.’ મેં જરા માથુ નમાવીને ઉત્તર દીધા. “ પણ છું. ..