પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૦૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

હિમની વાતા આગળ ગયા અને જામફળનું પોટ જોઇ તેણે પૂછ્યું: “ આ પાટલું કયાંથી ? " પદ્માએ કહ્યું: “ આકાશમાંથી પડયું ! ” ઠાકરે આ હકીકત તો માની હું પશુ આસપાસ જોઈ “ અરે આમ જામફળ ખવાય ? તાવ આવે, કહી ડેાળા કાઢી સૌને fk 91 હાથ ઝાલી ધધડાવી ખધાનાં જામફળ પાડી નાખ્યાં. પછી બધાને શિખામણુ દેતા હાય તેમ ખેલ્યોઃ “ જો મીઠા વિના જામફળ ખાઇએ તે તાવ આવે. તે જાએ એક જણ મારા ટેમ્બલમાંથી છરી લઈ આવા ને બીજો કાક ઘેરથી મીઠું લઇ આવા. ” કીકા દોડીને છરી લઇ આવ્યું અને ઠાકાર સાથે ભાબંધી કરી તેની પાસે બેસી જામફળનાં ચીરિયાં ખાવા લાગ્યા. ઇન્દુ મીઠું લેવા ગયા હતા તેની ખાસ કાઇએ રાષ્ટ્ર તા જોઇ જ નહોતી, પણ્ તે મીઠું લાવ્યા એટલે ઠાકારે “ હાં, ઠીક કર્યું. ડાહ્યો કરે. એમ કહી એક પાંદડામાં મીઠું મૂક્યું અને સપાટાબંધ છરી અને માં ચલાવવા લાગ્યો. જામળ ઘણાં હતાં પણ તે હવે આખા પેટકાનો ધણી થઈ ખેઠો હતો અને કાને મીઠા અને સીરિયાં કર્યાં વિના ખાવા રતા નહતા. તેનું માઠું ભરેલું હાય. તે દરમિયાન જ તેના હાથ બીજા માટે કામ કરતા હતા તે- સિવાય બીજાને ખાવાની તક રહી નહોતી. ઈન્દુ બિન્દુ હૃષ્ટ પ્રેક્ષકા જ રહ્યા હતા અને ‘મને’ ‘ મને 'ના વ્યર્થ ઉચ્ચારો વચ્ચે વચ્ચે કરતા હતા, પણ ટેળામાં કા રાતું નહેાતું, કાઈ લડતું નહોતું. પોટકું પડયાને હવે થાડા વખત થયા હશે. કંપાઉન્ડના કરના દરવાજે થઇને આ તરફ એક ગામડિયા આવ્યો અને એટલું માગવા લાગ્યા. ઢાકારે સૌથી પહેલી ચલતી પકડી અને

ઘરમાં જઈ પાછું પહેલાં પેડે કાપી લખવાનું શરૂ કર્યું.

૬૨