પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૨૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

દ્વિરેફની વાતા મિત્રા આગળ તે ગરીબ દેખાવું પસંદ કરતા નહિ. પૈસાદાર દેખાવાની કળા પોતાને સિદ્ધ છે એમ તે માનતે. તેની પાસે પૈસા એછા હતા પણ તે પાકીટ ઊંચી નતનું વાપરતે, અનાતના ઊંચા તૈડા લઈ શકતા નહિ પણ બ્લેકા લગાડી તેને બરાબર સફેદ અને ડાબા વગરના રાખી શકતા. પાટલૂન નેકટાઇ પહેરવાનો રિવાજ તેણે હજી દાખલ કર્યો નહેાતા પણ ઝીણાં કરતાં ધૃતિયાં તે સુંદર રીતે પહેરતા. આ બધાનું પરિણામ એ થતું કે જે કે તેના બહારના દેખાવના પ્રમાણમાં તે બહુ કરકસરથી રહેતા પણ પોતાની સ્થિતિથી ઘણું વધારે ખર્ચ કરતા અને આપ પાસેથી ચેપડીએ મગાવવાના ખાટા બહાનાથી તેને ઘણી વાર પૈસા મંગાવવા પડતા. તેની છેવટની ફતેહાથી અાઈ પાસેના કેટલાક પૈસાદાર મિત્રા તેને ત્યાં આ વખતે વેકેશન ગાળવા આવતા હતા. ગંગા અને ધનાથ, ભાઈ માટેની ધામધૂમમાં પડયાં હતાં એટલામાં માપના તીવ્ર કાને અવાર એકાના અવાજ સાંભળ્યે, તે સાંભળીને તે ખડકી તરફ ધીમે ઊઠીને જાય છે એટલામાં એકામાંથી એકદમ ઉતરી ‘ કમ,ન, કુમ ઐન' કરતા મુકુન્દરાય ખડકીમાં આવ્યા. તેની પાછળ બે જણા ખાખી ખીસ, ખાખી તૈકા અને ધાતિયાં પહેરેલા એક હાથમાં ત્રિો અને બીન હાચમાં ટેનિસનું પ્રેસમાં દાવેલું અને ખાખી રબરની ખેાળવાળું કટ લઇને ખડકીમાં પેસતા હતા. રચનાથે “ ભાઈ આવ્યા ’ કહ્યું, પણ મુકુન્દરાયને મિત્રા તરફના વિવેક ટ પૂરા થયે! નહાતા તેણે કાં જવાખ ન દીધા. અંદર આવી, મુકુન્દરાય, ઘટીના અવાજથી, તણે પાતે દેરી રાખેલું કામ સુંદર ચિત્ર કાએ '

એટલે

૮૪