પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૪૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
પહેલું ઈનામ

પહેલું ઈનામ EL ‘ પરદેશી સરકારની પેાલિસ સાથે કામ ન જ થઈ શકે. “ આ તમે સહકારી થયા ત્યારથી તમને ભૂત ભરાએલું છે. ' “ના, એ ભૂત $1 પહેલેથી હતું માટે અસહકારી થયેા. '

પહેલાં આવા નહોતા. “ હી, તમને કેસ આણી આપ્યા ત્યારે ડાહ્યો હતો અને હવે નથી આણી આપતા ત્યારે ડાહ્યો નથી ! ' મને હવે હરજીવન અસલ થઈ પડયા. પણ સદ્ભાગ્યે અમારા રસ્તા કુંટાયા. અમે સાહેબજી કરી જુદા પડયા. પાંચેક દિવસ પછી હું સવારે એ જ ફૂટપાથ પર જતા હતા. ત્યાં હરજીવન ફૂટપાથના કઠેડા પર તેના નળમાં પગના કૃષ્ણા ભરાવી બેઠા હતા. મેં કહ્યું. “ તમારા ખૂન વિશેના મત મને તે તદ્દન ખાટા લાગે છે. તે વિશે પ્રબંધુ 'માં નોંધ આવી છે. તે ઉપરથી તે ખાતરી થાય છે કે અકસ્માત જ હોવા જોઈ એ. ” પવનઃ “એ પંચકયાસ જ ફરી ગયા. મરનારના મેાંમાંથી દારૂની વાસ આવતી હતી એ ખોટું છે. મેં માં સુધી જોયું હતું. અકસ્માત ઠરાવવા માટે એમ લખ્યું છે, અને એ લખવા નવે પંચકયાસ કર્યો. અમારાવાળા પંચકયાસ અદશ્ય થયા.” મેં કહ્યું: “એવું તે હોય ! તેણે છે, અને એ મારે માટે સારું છે. ' લાગ્યું. મારે હજી કરવા જવાનું હતું અને હરજીવન કાંઇ ત્યાંથી ઊઠે એવા એને ઢંગ દેખાતે! નહોતો. હું ચાલ્યા ગયે. કહ્યું: ‘‘ હા, એમ જ મતે એમાં સાર

૧૦૩

૧૦૩