પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૫૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
પહેલું ઈનામ

પહેલું ઈનામ કર્યાં અને ઝપાઝપીમાં એકને પૂલથી હૈડૅનાખી દઈ એને તેણે મારીને નસાડયા. ત્યારથી આ બદમાસાને ત્રાસ બંધ થયે છે. આસપાસનાં ગામામાં તપાસ કરતાં સર્વ કહે છે કે એ લાસ જડી ત્યારથી એ બદમાસી બંધ થઈ છે. હવે હું પૂછું છું કે આ પ્રમાણે પેાતાના જીવને જોખમે અમલ સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરનાર માણસ જો હું બતાવી શકું તે તમે તેને ઈનામને ચાગ્ય ગણવા તૈયાર છે ? જો તૈયાર છે તે નામ આપું. અને સર્વ હકીકત સાખીત કરી આપ્યું. જો તૈયાર ન હ। તે! આટલેથી બંધ કરું. ” હજી સુધી કશું સાખીત થયું નહેાતું, માત્ર હરવને ાંસક લાગે એવી રીતે એક ટાણે વાત રજુ કરી હતી, પણ લોકોને વાતના રસ લાગ્યા હતા એટલે બધા એકે અવાજે મેલી ઊઠયાઃ “ ચલાવા ચલાવા, હાંકયે રાખો ” પ્રમુખને મરજી વિરુદ્ધ આ અવાજના પૂરમાં ઘસડાવું પડયું અને કંઈક તેમના મનમાં ખાતરી હતી કે આવું કરશું સાર્બીત થવાનું નથી. મારાથી ન રહેવાયું. મેં કહ્યું: ‘ પણ તમારી પાયાની દલીલ જ ખાટી છે. તમે કહેા છે. હું કાઈ સ્ત્રી આવી સાડી પહેરે નહિ માટે એ સાડી પહેરનાર પુરુષ હોવા જોએ. પણ આવી સાડી જો કોઇ સ્ત્રી પહેરતી ન હોય ત! અહમાં આવી સાડીએ થાય જ નહિ. આવી સાડી થઈ છે એ જ એમ બતાવે છે કે આવી સાડી પહેરનાર કોઈ સ્ત્રીવર્ગ તે હવે તેએ જ.' 1, હરજીવનઃ આવી સાડી પહેરનાર સ્ત્રીવર્ગ નથી જ પુરુષવર્ગને માટે જ આ સાડી થાય છે.” હરજીવનની આ મેશરમ મૂર્ખતા હું ન સમજી શક્યા તેમ શ્રોતાવર્ગ પણ ક્રાઈ ન સમજી શક્યા. સ્થિતિભેદને લીધે હું ચીડાયા અને શ્રોતા ખૂબ હસ્યા. ૧૧૩

(

૧૧૩