પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૧૨૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૪:કવિદર્શન
 

૧૧૪ : કવિન ૧ શ્રોતા : આપતા ભારે વિદ્વાન અને સમજદાર છે, એટલે કરી. ન ગમે તે ચાલ્યા જજો. એક વાર આવી એ. પ. ચમત્કાર અને પ્રસાદની મને તા લાગે છે કે રસ, સાચી છેાળ પ્રેમાન…દની વાણીમાં જ અત્યારે તા ઊછળે છે. ૨ શ્રોતા : પણુ...એ સારું ગાય છે ખરા ?...ગાગર ઉપર તે તાલ ઊતરે? તમારાં કડવાં અને મીઠાં, ધેાળ અને પદ અને વલણુ, એમાં તે રાગ આવે? ' ૨ શ્રોતા : બિહાગ અને બિલાવલ, ખાગેસરી અને જેતશ્રી પુદાર, કામેાદ અને ખમાય, ભૈરવ રામગ્રી અને કાલિ ગડા પ્રેમાન ધનાં 119798 કાવ્યેામાં ગુંજતા હેાય તે! એ રાગ કહેવાય કે નહિ ? અરે, પરીક્ષા ખાતર તે ચાલેા ! અને તાલ...તેા ધન અને ચવાદમાં વાગે જ. ગાગરને હસવાની જરૂર નથી. એ પણ ઘન વાદ્ય છે. જુએ, સાંભળા, તાનપૂરા રણકળ્યો !...જગા નહિ મળે...આવવું હાય તા ચાલા ઝડપથી...ગાગર ઉપર તાલ, તાડા અને પરણ કેમ ઊતરે છે તેની પરીક્ષા તા કરા ! cj3

=

૧. શ્રોતા ઃ ચાલા...વળી! જોઈ સાંભળી લઈએ તમારા પ્રેમાનંદને ! ...આ સ્ત્રીએ પણ ત્યાં જ જાય છે શું ?... 9%D ૨ શ્રોતા : સ્ત્રીઓને તે પ્રેમાનંદે ઘેલી કરી મૂકી છે...કથા વખતે કાઈને ઘેર બૈરી જ ન મળે! [19]}} ૧ી [બે સ્ત્રીએ પ્રવેશ કરે છે] 25 ૧ સ્ત્રી : અલી બહેન ! આટલી ઉતાવળી કેમ ચાલે છે ? મારાથી આમ દોડાશે તે નિહ ર થી : તે જુએ ને, કથા he જાય. ns. કથાની શરૂઆત ચૂકીએ તેા બધા રસ માર્યાં º આવડી નાની હજી તું છે! તને તે રસશા? તને સમજ શી પડે આવાં મેટ્ાં આખ્યાનોમાં?