પૃષ્ઠ:Nupur Zankar.pdf/૨૯૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૨૮૨

૧ શુષ્ક રજી-ભાખાપના પ્રેભારે સંપકને અભાવે જીવન સૂકા રાન જેવું માટે શુષ્ક રહ્યું. શ્રક ૮, પક્તિ ૧. નમાર્યા તે નબાપાં—એ વિશેષાના વિશેષ્ય શબ્દ જન' અ નુત છે. માલ્યકાળમાં નસા. નખાપાં, પશુ ઉપર પ્રમાણે આંસુ રહે તે વખતે તે હાર્ટ થયેલાં. . શ્લેક ૯, પૂર્વાર્ધ. સરાવરમાં ખરેખરું મમી ન્હેતું; પશુ ભાસ થયેલે1; દૂરથી મીનું સરાવર જોયું-જાણ્યું. શ્લોક ૧૦, પૂર્વાર્ધ. પાન કરતા ન કરતામાં; ખરું પાન થયું જ નહિ એટલામાં, એ માનેલા અમીને સ્વાદ કડવા લાગ્યા. તરત જ શર્ડ જોડેના અમેાગ્ય પ્રેમબન્ધની દુઃખમયતાનું ભાન થયું. કહે—સંસ્કૃતમાં નટ્ટુ શબ્દનો અર્થ ‘તીખું’ છે; ( અને સિઝ ને અર્થે કડવું’ છે ); ગુજરાતીમાં આવતાં અર્થ બદલાઈ ગયાછે. ચરણ ૪. હવે આ સ્વાદ કડવા લાગ્યા પછી તરત જ શાની જીતા પ્રગટ થતાં, પશ્ચાત્તાપ ઉત્પન્ન થયા પછી. શ્લાક ૫ થી ૭ સુધી નમાયાં નખાપાંનાં અશ્રુના ઉદ્ભવ

સાથેના વિલાપ મૂક્યાઅે; અને ૮ માાં એ અશ્રુવડે માળા ગૂંથી