પૃષ્ઠ:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf/૧૨૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૫
હિન્દુસ્તાની પ્રચાર સભાની સ્થાપના

હિંદુસ્તાની મથાર સમાની સ્થાપના હિન્દુસ્તાનીકી ન દોનોં શક્યાંકા ઔર લિપિયા જાને ઔર જરૂરતકે વકૃત ભરત સકે. ઇસસે એક તા ય હાગા કિ સારે દેશમે એક આસાન ઔર સાક્ જ્ઞાન ચલ જાયગી ઔર દૂસરે, હેતે હોતે ઇસી આસાન બાનમે ઐસા અદમ યા સાહિત્ય પૈદા હૈાને લગેગા જિસમે ઊંચે ખ્યાલા ઔર ભાવાકા ભી જાહિર કિયા જા સકેગા. ઇસ કામો પૂરા કરને કે લિયે હમ લેગ ‘હિન્દુસ્તાની પ્રચાર સભા કે નામસે આજ તા. ૨--૫-૧૯૪૨ કા એક સભા અનાતે હૈં. t 21 3 www.w [તે સભાનાં હેતુ અને કામ અંગે તેના બંધારણમાં નીચેની ક્લમે છે ? ] ૩. હેતુ (મસદ ) રાષ્ટ્રભાષા હિંદુસ્તાનીકા પ્રચાર કરના, જો સારે હિંંદુસ્તાનકી સામાજિક (સમાજી), રાજનૈતિક (સયાસી ), કારવારી ઔર અસી દૂસરી જરૂરતાં કે લિયે દેશભરમે કામ આ સકે, ઔર અલગ અલગ ભાષાએ ( જથ્થાને ) ખેલનેવાલે સમે મેલોલ ઔર બાતચીતકી ભાષા ખન સંકે. નાટ ~~ હિંદુસ્તાની વ્ર ભાષા હૈ જો ઉત્તર હિંદુસ્તાનક શહરો ઔર ગાવીકે હિંદુ, મુસલમાન આદિ સબ લોગ ખેલતે હૈં, સમઝતે હૈં ઔર આપસકે કારખારમે’ ભતતે હૈં ઔર જિસે નાગરી ઔર ફારસી ને લિખાવટ મેં લિખાપટા જાતા હૈ ઔર જિસક સાહિત્યિક ( અદખી ) રૂપ આજ હિંદી ઔર ઉ નામસે પચાને જાતે હૈં. ૪. સભાક કામ - હેતુ સફલ કરનેક લિયે સભા કામ ઇસ તરહ કયે જાયેંગે -~-~~- (૧) હિંદુસ્તાની એક કાશ ( લુગત) તૈયાર કરના જિસ પર સ ભરોસા કર સંકે હિંદુસ્તાનીકા વ્યાકરણ ( વાયદ ) તૈયાર કરના ઔર અલગ અલગ સૂબાંકે લિયે અસે હી દૂસરે સંદર્ભગ્રંથ (હવાલેક કિતાબે) બનાના, (૨) સ્કૂલોમ પહાનેંક લિયે હિંદુસ્તાનીકી કિતાએ તૈયાર કરના. (૩) હિંદુસ્તાનીમે આસાન કિતાએ છાપના. (૪) હિંદુસ્તાનીકા પ્રચાર કરનેક લિયે જગહ જગહપર પરીક્ષાએ (ઈમ્તિહાન) લેના, ઔર એસી હી પરીક્ષાએ' લેનેવાલી સભાએ ધ્રા મજબૂર કરના ઔર મદદ દેના. (૫) હિંદુસ્તાનીમ પારિભાષિક શબ્દાંકા (સ્તવાહી લોકા) કાશ તૈયાર કરના.