પૃષ્ઠ:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf/૧૪૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
સૂચિ

સૂચિ આર્કીલ સાહેબ પ અક્ષરજ્ઞાન, “અને ચારિત્ર્ય ૫૦,૫૧; ને પ્રચાર (અને લિપિના પ્રશ્ન) ૧૯-૨૧, ૩૫, ૩૦, ૩, ૬૭, ૮૪ અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ, ૩૬, ૩૮,૩૯,૪૬,૫૨,૫૪,૬૫,૬૨,૬૯,૨૬ આ ખલ ભારતી હિંદુસ્તાની પ્રચાર સમેલન ૧૨૨, તેના ઠરાવે ૧૨૮ અગરવાલ, શ્રીમન્નારાયણ ૧૧૭,૨૨,૨૮ અદાલતની આષા ૮, ૧૫, ૭, ૧૨૯ અપભ્રંશ ભાષા ૧૦૩ અબદુલ કાદર, મૌલાના ૬૨ અબદુલ હક, મૌલવી ૪૭, ૫૬,૭૨, ૭૮, ૮, ૧૧૭, ૧૨૨, ૧૨૬, ૨૭ અબુલ કલામ આઝાદ, મૌલાના ૮૦,૧૨૭ અમીર ખુરશી ૧૦૬, ૧૦૪ અાનાથ, મડિત ૪૫ અનબી લિપિ ૬,૩૭,૫૩ (જીએ ઉર્દૂ લિખિ અર્ધમાગધી ૧૦૩, ૧૦૧ અલીભાઇ આ પ્રક વહથ્થ અશર, ડૉ. ૪ અંગ્રેજ વેપારી માટે ભાષાવિચાર ૧૮ અગ્રેજ સરકાર અને એક રાષ્ટ્રભાષા ૧, ૨,૮, ૧૮,૩૨, ૮૭૬ અને શિક્ષણ- અંગ્રેજી અને ગાંધીજી ૯૦; (જુઆ પછીનું પશુ); નું સ્થાન ૨, ૧૫, ૩૨, ૪૩, ૬૬. ૯૧, ૧૧૨૬ ના ધડા લેવા જેવા ૩૩, ૯૩; --રાષ્ટ્રભાષા ન થઈ શકે ૧,૩, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૭, ૧૮, ૨૫, ૭૨, ૨૭, ૪૧, ૪૩, ૪૫, ૪૮, ૫, ૬, ૧૧૧ 'તુમને-તરી--એ--હ૬ ૯૩, ૧૧૭, ૧૯, ૧ આદિલ સાહેબ પ આનંદદાસસ્યાયન ૧૨૦,૧૨૫, ૨૬,૨૭ આય’ સ’કૃતિ ૫૪,૫૯,૭૯ (ા હિંદી હિંદુ સંસ્કૃતિ પણ) ઇસ્લામની સંસ્કૃતિ ૫૫, ૭, ૮૮ ઉર્દૂ ૩,૪,૬,૧૫,૨૧,૩૭,૪૨,૪૬,૫૨,૫૩, ૫૬,૫૭,૫,૬૭,૬૮,૧૯,૭૩૮,૮૦,૮૨, ૯૨,૯૬-૭,૧૦૮ ની વ્યાખ્યા ૬૭, ૯૮; લિપિ ૧,૩,૧૫,૨૪,૩૫,૩૮,૪૬, ૪૮, ૧૩, ૧૭, ૬-૧, ૬૬, ૮, ૯4; —લિપિનું શિક્ષણુ ૮-૯,૧૦૮,૦૯; ઉસ્માનિયા યુનિવર્સિટી ૭૮, ૮૦ અંની એસટ ૯, ૧૦ કશ્મીર ૧૦૧, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૬ રાંચી કૅૉંગ્રેસ – રાવ ૨૪ કાકાસાહેબ ૩૦, ૩૧, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૮૧, ૧૦૦, ૧૦૨, ૧૮ કાનપુરના ઠરાવ ૧૬, ૮૫, ૧૯ કાંગડી ગુરુકુલ ૨૨