પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૧૩૩

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૧૨૧

આ પત્ર પોટકામાં પાછું મુકતો મુકતો અને બીજું પત્ર ક્‌હાડતો ક્‌હાડતો સરસ્વતીચંદ્ર આવેશમાં આવી ગાવા લાગ્યો.

“Open here I flung the shutter, when, with many a
flirt and flutter,
“In there stepped a stately Raven of the saintly
days of yore.”*[૧]

પૃથ્વીને લાત મારી વાધ્યો.

“Not the least obeisance made he; not a minute
stopped or stayed he;
“But with mean of lord or lady, perched above my
chamber-door–
“Perched upon a bust of Pallas, just above my
chamber-door.” *

થોડીવાર અટક્યો. બીજો પત્ર ઉઘાડતાં પહેલાં હાથનો સ્વસ્તિક રચી, પત્થર ઉપર બેસી રહી, વળી ગાવા લાગ્યો.

“Though thy crest be shorn and shaven, thou, I
say, art sure no craven ;
“Ghastly, grim, and ancient, Raven, wandering from
the nightly shore– '
“Tell me what thy lordly name is on the night's
Plutonian shore? ”*

“હા ! -અહા !–ડાબા હાથની તર્જની ઉભી કરી કાન આગળ કંપતી ધરી;

“નરરત્ન કંઈ મુજ દેશ વીશે
“બહુ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સહે !
“નર રંકની ત્યાં કરવી શી કથા ?
“ધનરાશિ નિરર્થક મુજ પડ્યા !”

એાઠ કરડી ભ્રમર ચ્હડાવી બીજો પત્ર વાંચવાનું આરંભ્યું. એને મથાળું ન હતું અને નીચે સહી ન હતી. માત્ર ચંદ્રકાંતની સ્ત્રી ગંગાના વાંકાચુકા અક્ષર હતા.


  1. *Poe