મીડિયાવિકિ:Sitenotice

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરવા માટે ડાબી તરફ Languages શબ્દ સામે આવેલા ચક્ર Farm-Fresh cog.pngપર ક્લિક કરી તેમાં 'Input' વિકલ્પ પસંદ કરી ગુજરાતી ભાષા પસંદ કરો અને તમને અનુકૂળ કિ-બોર્ડ પસંદ કરો.

સાંપ્રત સહકાર્ય પરિયોજના : ગુલાબસિંહ - મણિલાલ દ્વિવેદી આ સહકાર્યમાં આપ પણ જોડાઓ.