યુગવંદના/આપઘેલી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← સમર્પણ યુગવંદના
આપઘેલી
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૧
હું અને તું →


આપઘેલી


નિર્જન વનમાં પાલવ ઢાળીને
એકલડી ફૂલમાળ હું ગૂંથું,
ગૂંથી ગૂંથી મારે કંઠે ધરવા,
એકલડી ફૂલમાળ ગૂંથું.

ગાન કરું મનમાં ને મનમાં,
મનને રાજી કરવા રે;
ખેલ કરે તોયે મનમાં મનમાં,
મનના માપ મિટવવા રે.
— નિર્જન૦

મનમાં રોતી, મનમાં હસતી,
મનમાં વરતી-પરણતી રે;
મનમાં ગુણ-અવગુણ પર મોહી ,
મનથી મ્હોબત કરતી રે.
— નિર્જન૦