લાલ મોટર આવી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

લાલ મોટર આવી ગુલાબી ગજરો લાવી
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

દશરથ જેવા સસરા તમને નહિ દે કાઢવા કચરા
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

કૌશલ્યા જેવા સાસુ તમને નહિ પડાવે આંસુ
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

રામચંદ્ર જેવા જેઠ તમને નહિ કરવા દે વેઠ
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

લક્ષ્મણ જેવા દિયર તમને નહિ જવાદે પિયર
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

સુભદ્રા જેવી નણદી તમને કામ કરાવશે જલદી
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે.