વિકિસ્રોત:શ્રાવ્ય પુસ્તકો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ક્રમ નામ લેખક પ્રકાર ધ્વનિ શોર્ટ URL
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4j9
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LaL
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૩ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LaK
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvW
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvV
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/KE9
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvU
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ ત્રીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvT
તુલસી-ક્યારો ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/5iS
૧૦ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/6Fq
૧૧ વેવિશાળ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/6e$
૧૨ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/7Ru
૧૩ સમરાંગણ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/7gX
૧૪ રા'ગંગાજળિયો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/8P7
૧૫ વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/Yin
૧૬ માણસાઈના દીવા ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/DV7
૧૭ સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/JTN
૧૮ કરણ ઘેલો નંદશંકર મહેતા નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/MFY
૧૯ પ્રતિમાઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/MSo
૨૦ સાસુવહુની લઢાઈ મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/RiC
૨૧ હીરાની ચમક રમણલાલ દેસાઈ નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/Ubx
૨૨ કંકાવટી ઝવેરચંદ મેઘાણી વ્રતકથા સંગ્રહ નિશા દેસાઈ https://w.wiki/a5H
૨૩ દાદાજીની વાતો ઝવેરચંદ મેઘાણી વાર્તા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/cqd
૨૪ લીલુડી ધરતી - ૧ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/gKU
૨૫ લીલુડી ધરતી - ૨ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/h7B
૨૬ નિરંજન ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/trg
૨૭ અપરાધી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/wcg
૨૮ પ્રભુ પધાર્યા ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/335j
૨૯ ઋતુના રંગ ગિજુભાઈ બધેકા બાળ સાહિત્ય રાજલ શુક્લ https://w.wiki/3Ax6
૩૦ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ - પ્રથમ ખંડ ગાંધીજી ચળવળ ઇતિહાસ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3B8h
૩૧ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ - દ્વિતિય ખંડ ગાંધીજી ચળવળ ઇતિહાસ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3BkM
૩૨ ફ્લૉરેન્સ નાઇટિંગેલનું જીવન ચરિત્ર શારદા મહેતા જીવન ચરિત્ર નેહા દેઢિયા https://w.wiki/3G87
૩૩ ગુજરાતનો જય - ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3XSF
૩૪ ગુજરાતનો જય - ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3XSG
૩૫ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૧ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYA
૩૬ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૨ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYG
૩૭ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૩ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYH
૩૮ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૪ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYJ


ઑડિયો ફાઈલ ધરાવત કૃતિઓની સંપૂર્ણ યાદિ, તેમાં એકલ કૃતિઓ પણ શામેલ છે