વિકિસ્રોત:શ્રાવ્ય પુસ્તકો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ક્રમ નામ લેખક પ્રકાર ધ્વનિ
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૩ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ ત્રીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
તુલસી-ક્યારો ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૦ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૧ વેવિશાળ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૨ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૩ સમરાંગણ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૪ રા'ગંગાજળિયો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૫ વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૬ માણસાઈના દીવા ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર કથા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૭ સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૮ કરણ ઘેલો નંદશંકર મહેતા નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ
૧૯ પ્રતિમાઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા મોર્ડન ભટ્ટ
૨૦ સાસુવહુની લઢાઈ મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ
૨૧ હીરાની ચમક રમણલાલ દેસાઈ નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ
૨૨ કંકાવટી ઝવેરચંદ મેઘાણી વ્રતકથા સંગ્રહ નિશા દેસાઈ
૨૩ દાદાજીની વાતો ઝવેરચંદ મેઘાણી વાર્તા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ

ઑડિયો ફાઈલ ધરાવત કૃતિઓની સંપૂર્ણ યાદિ, તેમાં એકલ કૃતિઓ પણ શામેલ છે