વિકિસ્રોત:શ્રાવ્ય પુસ્તકો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ક્રમ નામ લેખક પ્રકાર ધ્વનિ શોર્ટ URL
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4j9
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LaL
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvW
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvV
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/KE9
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvU
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ ત્રીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvT
તુલસી-ક્યારો ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/5iS
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/6Fq
૧૦ વેવિશાળ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/6e$
૧૧ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/7Ru
૧૨ સમરાંગણ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/7gX
૧૩ રા'ગંગાજળિયો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય - વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/8P7
૧૪ વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/Yin
૧૫ માણસાઈના દીવા ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/DV7
૧૬ સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/JTN
૧૭ કરણ ઘેલો નંદશંકર મહેતા નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/MFY
૧૮ પ્રતિમાઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/MSo
૧૯ સાસુવહુની લઢાઈ મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/RiC
૨૦ હીરાની ચમક રમણલાલ દેસાઈ નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/Ubx
૨૧ કંકાવટી ઝવેરચંદ મેઘાણી વ્રતકથા સંગ્રહ નિશા દેસાઈ https://w.wiki/a5H
૨૨ દાદાજીની વાતો ઝવેરચંદ મેઘાણી વાર્તા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/cqd
૨૩ લીલુડી ધરતી - ૧ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/gKU
૨૪ લીલુડી ધરતી - ૨ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/h7B
૨૫ નિરંજન ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/trg
૨૬ અપરાધી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/wcg
૨૭ પ્રભુ પધાર્યા ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/335j
૨૮ ઋતુના રંગ ગિજુભાઈ બધેકા બાળ સાહિત્ય રાજલ શુક્લ https://w.wiki/3Ax6
૨૯ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ - પ્રથમ ખંડ ગાંધીજી ચળવળ ઇતિહાસ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3B8h
૩૦ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ - દ્વિતિય ખંડ ગાંધીજી ચળવળ ઇતિહાસ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3BkM
૩૧ ફ્લૉરેન્સ નાઇટિંગેલનું જીવન ચરિત્ર શારદા મહેતા જીવન ચરિત્ર નેહા દેઢિયા https://w.wiki/3G87
૩૨ ગુજરાતનો જય - ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3XSF
૩૩ ગુજરાતનો જય - ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3XSG
૩૪ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૧ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYA
૩૫ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૨ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYG
૩૬ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૩ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYH
૩૭ ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૪ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYJ
૩૮ વેળાવેળાની છાંયડી ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/5VB3
૩૯ જયંત રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/5WN$
૪૦ વ્યાજનો વારસ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/5wyH
૪૧ સોરઠી સંતો ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્રકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/67ve
૪૨ પુરાતન જ્યોત ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્રકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/6H3S
ઑડિયો ફાઈલ ધરાવતી કૃતિઓની સંપૂર્ણ યાદી, તેમાં એકલ કૃતિઓ પણ શામેલ છે.