વેણીનાં ફૂલ/દાદાજીના દેશમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← લાલ લાલ જોગી વેણીનાં ફૂલ
દાદાજીના દેશમાં
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
વાદળમાં વસનાર →

દાદાજીના દેશમાં


હાં રે બેની ! હાલો દાદાજીના દેશમાં
પ્રેમસાગર પરભુજીના દેશમાં – હાં રે૦


મધુર મધુર પવન વાય
નદી ગીતો કૈં ગાય
હસી હોડી વહી જાય

મારા માલિક રાજાજીના દેશમાં – હાં રે૦


સાત દરિયા વીંધીને વ્હાણ હાલશે,
નાગ–કન્યાના મ્હેલ રૂડા આવશે,
એની આંખોમાં મોતી ઝરતાં હશે !

હાં રે બેની ! હાલો મોતીડાંના દેશમાં – હાં રે૦


સાત વાદળ વીંધીને વ્હાણ લઈ જશું,
ત્રીશ કોટિ તારાની સાથ ખેલશું,
ચંદ્ર સૂરજ ખીસામાં ચાર મેલશું !

હાં રે સખી ! હાલો, ચાંદરડાના દેશમાં – હાં રે૦

સમી સાંજે દાદાને દેશ પહોંચશું,
એના પાંખાળા ઘોડા ખેલાવશું,
પછી પરીઓને ખોળે પોઢી જશું !

હાં રે બેની ! હાલો એ પરીઓના દેશમાં – હાં રે૦


ભલે હોય ઘણું તાણ
ભલે ઉઠે તોફાન
આજ બનશું બેભાન

થવા દાખલ દાદાજીના દેશમાં !


હાં રે સખી ! હાલો દાદાજીના દેશમાં
પ્રેમસાગર પરભુજીના દેશમાં – હાં રે૦