શ્રી આનંદધન ચોવીશી/શ્રી અભિનંદનનાથ સ્વામી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← શ્રી સંભવનાથ સ્વામી શ્રી આનંદધન ચોવીશી
શ્રી અભિનંદનનાથ સ્વામી
આનંદધન
શ્રી સુમતિનાથ સ્વામી →
(તર્જ - આજનિહજો રે દીસે નાહલો...)


<poem> આભિનંદન જિન ! દરિશણ તરસીએ, દરિશણ દુર્લભ દેવ, મત મત ભેદ રે જો જ‌ઇ પૂછીએ, સહુ થાપે અહમેવ. આભિનંદન૦ ૧

સામાન્યે કરી દરિશણ દોહિલું, નિર્ણય સકલ વિશેષ, મદમેં ધેર્યોરે અંધો કિમ કરે, રવિશશી વિલેખ. આભિનંદન૦ ૨

હેતુ વિવાદે હો ચિત્ત ધરી જોઇએ, અતિ દુર્ગમ નયવાદ, આગમવાદે હો ગુરુગમ જો નહીં, સબલો વિષવાદ. આભિનંદન૦ ૩

ઘાતિ ડુંગર આડા અતિ ઘણા, તુજ દરિશણ જગનાથ, ધીઠાઈ કરી મારગ સંચરું, સેગૂ [૧]કોઈ ન સાથ. આભિનંદન૦ ૪

દરિશણ દરિશણ રટતો જો ફરું, તો રણરોઝ સમાન, જેહને પિપાસા હો અમૃત પાનની, કિમ ભાંજે વિષપાન. આભિનંદન૦ ૫

તરસન[૨] આવે હો મરનજીવન તણો, સીઝે જો દરિશણકાજ દરિશણ દુર્લભ સુલભ કૃપા થકી, આનંદધન મહારાજ. આભિનંદન૦ ૬

-૦-

નોંધ[ફેરફાર કરો]

  1. માર્ગદર્શક, ભોમિયો
  2. ત્રાસ