શ્રી આનંદધન ચોવીશી/શ્રી અરનાથ સ્વામી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← શ્રી કુંથુનાથ સ્વામી શ્રી આનંદધન ચોવીશી
શ્રી શાંતિનાથ સ્વામી
આનંદધન
શ્રી મલ્લિનાથ સ્વામી →


<poem> ધરમ પરમ અરનાથનો, કેમ જાણું ભગવંત રે, સ્વ પર સમય સમજાવીએ, મહિમાવંત મહંત રે... ધરમ પરમ... ૧

શુદ્ધતમ અનુભવ સદા, સ્વસમય એહ વિલાસ રે; પરબડી છાંડહી જેહ પડે, તે પર સમય નિવાસ રે... ધરમ પરમ... ૨

તારા નક્ષત્ર ગ્રહ ચંદની, જ્યોતિ દિનેશ મઝાર રે; દર્શન જ્ઞાન ચરણ થકી, શક્તિ નિઓજાતમ ધાર રે... ધરમ પરમ...૩

ભારી પીળો ચીકણો, કનક અનેક તરંગ રે; પર્યાયદૃષ્ટિ ન દીજીએ, એક જ કનક અભંગ રે... ધરમ પરમ... ૪

દરશન જ્ઞાન ચરણ થકી, અલખ સ્વરૂપ અને કરે; નિર્વિકલ્પ રસ પીજીએ, શુદ્ધ નિરંજન એક રે... ધરમ પરમ... ૫

પરમારથ પંથ જે કહે, તે રંજે એક તંત રે; વ્યવહારે લખ જે રહે, તેહના ભેદ અનંત રે... ધરમ પરમ... ૬

વ્યવહારે લખે દોહિલા, કાંઈ ન આવે હાથ રે; શુદ્ધ નય થાપના સેવતાં, નવિ રહે દુવિધા સાથ રે... ધરમ પરમ... ૭

એક એક પખી લખી પ્રીતિને, તુમ સાથે જગનાથ રે; કૃપા કરીને રાખજો, ચરણ તળે ગ્રહી હાથ રે... ધરમ પરમ... ૮

ચક્રી ધરમ તીરથ તણો, તીરથફળ તતસાર[૧] રે; તીરથ સેવે તે લહે, આનંદધન નિરધાર રે... ધરમ પરમ... ૯

-૦-

નોંધ[ફેરફાર કરો]

  1. તત્ત્વસાર