શ્રી આનંદધન ચોવીશી/શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← શ્રી ચંદ્રપ્રભ સ્વામી શ્રી આનંદધન ચોવીશી
શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી
આનંદધન
શ્રી શીતલનાથ સ્વામી →
(રાગ: દેદારો : એમ ધન્નો ધણીને પરચાવે - એ દેશી


<poem> સુવિધિ જિણેસર પાય નમીને, શુભ કરણી એમ કીજે રે, અતિ ઘણો ઉલટ અંગધરીને, પ્રહ ઉઠી પૂજીજે રે.... સુવિધિ... ૧

દ્રવ્યભાવ શુચિ ભવ ધરીને, હરખે દેહરે જઈએ રે, દહતિગ [૧]પણ અહિગમ[૨] સાચવતાં, એકમના ધુરિ થઈએ રે... સુવિધિ... ૨

કુસુમ અક્ષત વર વાસ સુંગંધો, ધૂપ દીપ મન સાખી રે, અંગ પૂજા પણ ભેદ સુણી એમ, ગુરુમુખ આગમ ભાખી રે... સુવિધિ... ૩

એહનું ફૂલ દોય ભેદ સુણીજે, અનંતરને પરંપર રે, આણાપાલણ ચિત્ત પ્રસન્ની, મુગતિ સુગતિ સુર મંદિર રે... સુવિધિ... ૪

ફૂલ અક્ષત વર ધૂપ પઈવો[૩], ગંધ નૈવેધ ફલ જલ ભરી રે, અંગ અણ પૂજા મળી અડાવિધ, ભાવે ભવિક શુભ ગતિ વરી રે... સુવિધિ... ૫

સત્તરભેદ એકવીસ પ્રકારે, અઠ્ઠોતેર શત ભેદે રે, ભાવ પૂજા બહુ વિધ નિરધારી, દોહગ દુર્ગતિ છેદે રે... સુવિધિ... ૬

તુરિય ભેદ પડિવતિ પૂજા ઉપશમ ખીણ સયોગી રે, ચ‌ઉહા પૂજા ઈમ ઊત્તર ઝયણે, ભાખી કેવલ ભોગી રે... સુવિધિ... ૭

એમ પૂજા બહુ ભેદ સુણીને , સુખદાયક શુભ કરણી રે, ભવિક જીવ કરશે તે લેશે, આનંદધન પદ ધરણી રે... સુવિધિ... ૮

-૦-

નોંધ[ફેરફાર કરો]

  1. દશત્રિક
  2. પાંચ અભિગમ
  3. દીવો