સુભાષિતો:ક

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 1. કચ્છડો ખેંલે ખલકમેં જીમ્ મહાસાગરમેં મચ્છ
  જિત હિકડો કચ્છી વસે ઉત ડિયાંડીં કચ્છ

 2. કડવાબોલો શેઠિયો, જૂઠાબોલી નાર,
  નિત્યજમાઈ પરોણલા, એતા માથે ભાર.

 3. કડવા ભલે હો લીંબડા શીતળ તેની છાંય
  બાંધવ હોય અબોલડાં તોય પોતાની બાંય

 4. કજીયાનું મૂળ હાંસી
  અને રોગનું મૂળ ખાંસી

 5. કમળ જળે નિત્ય રહે, નિમિષ ન ભેદે નીર,
  કામ ન ભેદે નેહને, જેનું શુદ્ધ શરીર (શામળ ભટ્ટ)

 6. કરતાં સોબત શ્વાનની બે બાજુનું દુઃખ
  ખિજ્યું કરડે પિંડીએ રિઝ્યું ચાટે મુખ

 7. કરતા હોય સો કીજિયે ઓર ન કીજિયે કગ
  માથું રહે શેવાળમાં ને ઊંચા રહે બે પગ

 8. કરવત, કાતર, કુજન, એ વહેરી જુદાં કરંત,
  સૂઈ, સુહાગો, સજ્જન, ભાંગ્યાં એ સાંધંત.

 9. કંથા તું કુંજર ચઢ્યો હેમ કટોરા હથ્થ
  માંગ્યા મુક્તાફળ મળે પણ ભીખને માથે ભઠ્ઠ

 10. કંથા રણમાં પેઠકે , કેની જોવે વાટ;
  સાથી તારાં ત્રણ છે. હૈયું કટારી હાથ

 11. કાજળ તજે ન શ્યામતા, મુક્તા તજે ન શ્વેત,
  દુર્જન તજે ન કુટિલતા, સજ્જન તજે ન હેત

 12. કારેલું કહે હું કડવું ને મારે માથે ચોટલી,
  જો ખાવાની મઝા પડે તો ખાજે રસ-રોટલી

 13. કુલદીપક થાવું કઠણ દેશદીપક દુર્લભ
  જગદીપક જગદીશના અંશી કોક અલભ્ય

 14. કૂવા ઢાંકણ ઢાંકણું ખેતર ઢાંકણ વાડ,
  બાપનું ઢાંકણ બેટડો, ઘરનું ઢાંકણ નાર

 15. કૂવા-ઢાંકણ પાવઠું, જગનું ઢાંકણ જાર,
  બાપનું ઢાંકણ બેટડો, ઘરનું ઢાંકણ નાર.

 16. કોયલડી ને કાગ ઈ વાને વરતાય નહિ
  જીભલડીમાં જવાબ સાચું સોરઠીયો ભણે

કૂવા-ઢાંકણ પાવઠું, જગનું ઢાંકણ જાર, બાપનું ઢાંકણ બેટડો, ઘરનું ઢાંકણ નાર.