સુભાષિતો:ઘ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઘેલી માથે બેડલું મરકટ કોટે હાર
જુગારી પાસે નાણું ટકે કેટલી વાર