લખાણ પર જાઓ

સુભાષિતો:ઘ

વિકિસ્રોતમાંથી
← સુભાષિતો:ક સુભાષિતો
સુભાષિતો:ઘ
-
સુભાષિતો:જ →


• ઘેલી માથે બેડલું મરકટ કોટે હાર
જુગારી પાસે નાણું ટકે કેટલી વાર