સોરઠને તીરે તીરે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સોરઠને તીરે તીરે
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૩
પ્રવાસીઓને →


સોરઠને તીરે તીરે

સોરઠને તીરે તીરે
ઝવેરચંદ મેઘાણી

ISBN:


સોરઠને તીરે તીરે

આવૃત્તિઓ
પહેલી 1933, બીજી 1943
'સૌરાષ્ટ્રનાં ખંડેરો'માં સાથે સંયુક્ત આવૃત્તિ 1956
ચોથી 1980, પુનર્મુદ્રણ 1994
સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્યના ગ્રંથ લોકસાહિત્યનાં શોધન-ભ્રમણમાં 2015Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૧ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1961 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg


રૂપક કૃતિ