હાલરડાં/ખોળે ખેલાવવાનાં જોડકણાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← કાનાની પછેડી હાલરડાં
ખોળે ખેલાવવાનાં જોડકણાં
ઝવેરચંદ મેઘાણી
થૈ થૈ પગલી →


ખોળે ખેલાવવાનાં જોડકણાં

[ઝુલાવવાનું]

ઝૂલ હાથીડા ઝૂલ
તારી ઝૂલમાં કમળફૂલ.

[કુદાવવાનું]

કૂદ ઘોડા કૂદ
તારી નળીઓમાં દૂધ
ઘોડો બાંધ્યો બજાર
ઘોડો ખાય ચણાની ઘળ

તું તો નાનો છે ત્યાં કૂદ
મોટો થૈશ, ઢીંકા ખૈશ
તું તો શેરીએ ભાગ્યો જૈશ.


[નચાવવાનું]
આજ મારો નાનકો નાચ્યો નથી.
કૂદ્યો નથી
કડ્યની ઘૂઘરી વાગી નથી.
બટકુંક રોટલો, ટીપું ઘી
નાચ રે નાનકા રાત ને દી.

[પ્રથમ પગલી]
પા પા પગલી
મામાની ડગલી