એકતારો/આભને પાદર એક ચિતારે રાવટી તાણી રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સલામો કરૂં બીજના ચાંદને, એકતારો
આભને પાદર એક ચિતારે રાવટી તાણી રે
ઝવેરચંદ મેઘાણી
એક દિ' ઠાકર ભાન ભૂલ્યો  →મોરપીંછનાં મૂલ
Ο

આભને પાદર એક ચિતારે રાવટી તાણી રે
જી રે એક ! રાવટી તાણી,
રાવટીમાં એણે રંગની લાખો પ્યાલીઓ આાણી રે
જી રે ભાઈ ! કૂરડી આણી. ૧

આભને પાદર એક ચિતારે છૂબિયું માંડી રે
જી રે કાંઈ છૂબિયું માંડી,
છૂબિયુંમાં એણે છેલ છોગાળાં માનવી આલેખ્યાં રે
છોગાળાં ! માનવી આલેખ્યાં. ર

આભને પાદર છેલછોગાળાંની ભીડ જામી ગૈ રે
જી રે ભાઈ ! ભીડ જામી ગૈ,
ભીડમાંથી એણે તારવ્યાં નેણાં કામણગારાં રે
નેણાં કો’ક કામણગારાં ૩

આભને પાદર આપમોહ્યાં કૈંક દોડતાં ઘાયલ રે
જી રે ભાઈ ! દોડતાં ઘાયલ,

ઘાયલો કેરા સાદ સુણી જાગી શેરીએ શેરી રે
જાગી કાંઈ શેરીએ શેરી. ૪

'આભને પાદર હીંડ ’લ્યા ગાયક !’ કોણ બોલાવે રે
જી રે મુને કોણ બોલાવે !
એ રે બોલાવણહારને એક સંદેશડો આપું રે
સાદો સંદેશડો આપું. ૫

આભને પાદર કેમ આવું ! મારી શામળી સુરત રે
જી રે ! મારી શામળી સુરત,
શામળાં કાળમુખાં કેરાં ચીતર ક્યાંય ભાળ્યાં છે રે
જી રે ભાઈ ! ક્યાંય ભાળ્યાં છે ? ૬

આભને પાદર રંગ–ચિતારાને આટલું કે'જો રે
જી રે ભાઈ ! આટલું કે’જો,
આટલું કે મુંને ચીતરી આપે મોરનું પીંછું રે
નાનું એક મોરનું પીંછું. ૭

આભને પાદર ગોતજે રે વીરા ! નેણલાં એવાં રે
ઘેરાં ઘેરાં નેણલાં એવાં,
આસમાની જેની મોરપીંછાને કાળજે ઓપે રે
પીંછાને કાળજે ઓપે. ૮

આભને પાદર તે દિ’ લાવું મારા એકતારાને રે
જી રે મારા એકતારાને,
એકતારા, કેરે છોગલે ભરજો મોરનું પીંછું રે
નાનું એક મોરનું પીંછું. ૯

આભને પાદર ગેબ ચિતારાને મૂલ ચુકાવું રે
બીજાં તે શું મૂલ ચુકાવું !
છોગલાળો મારો એકતારો ગાશે ગીત, હું નાચું રે
પાયે બાંધી ઘુઘરૂં નાચું. ૧૦