એકતારો/એક દિ' ઠાકર ભાન ભૂલ્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← આભને પાદર એક ચિતારે રાવટી તાણી રે એકતારો
એક દિ' ઠાકર ભાન ભૂલ્યો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
પ્રભુતાની પ્રતિમા કે પ્રતિમા પશુતા કેરી ? →


એક ડાંગે એક ડચકારે
O

એક દિ' ઠાકર ભાન ભૂલ્યો
એણે તાણેલ ભેદનો લીટો,
એકને થાપ્યો માનવી ને એણે
એકને કીધલ ઘેટો–એક દિ'. ૧.

માનવીને આવા ભેદ નો ભાવ્યા,
ભૂસી નાખી ભેદ–રેખા;
એક ડાંગે એક ડચકારે એણે
મેઢાં ને માનવી હાંકયાં–એક દિ'. ૨.

ધાનની મૂઠી દેખાડીને દૂરથી
હાંકિયાં ખાટકી–વાડે,
'શિસ્ત' કીધા ભેળાં શીશ ઝૂક્યાં સબ
કાતિલ કાળ–કુવાડે–એક દિ'. ૩.

મેઢાંનાં બાળની મૂઢતા એટલી,
નાખીઆ શેષ બેંકારા :
માનવી ડાહ્યો, ન મોં જ ફાડયું : એના
ખોડાણા ખંભ મિનારા–એક દિ'. ૪.

કોણ મેંઢાં, કોણ માનવી એવી
હોય ! નો રે'ત નિશાની :
સમરથ નીકળ્યા, શોધી કાઢી એણે
ખાંભિયું મોટી ને નાની–એક દિ'. પ.