એકતારો/પ્રભુતાની પ્રતિમા કે પ્રતિમા પશુતા કેરી ?

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← એક દિ' ઠાકર ભાન ભૂલ્યો એકતારો
પ્રભુતાની પ્રતિમા કે પ્રતિમા પશુતા કેરી ?
ઝવેરચંદ મેઘાણી
આ એક જાનવર ને વિદવાન બીજો →


પશુ-નકલની પ્રગતિ
O
[મનહર]

પ્રભુતાની પ્રતિમા કે પ્રતિમા પશુતા કેરી ?
હેરી હેરી આાંખો મેરી માનવીને ન્યાળે છે,
પશુની નકલ કરી અકલ દેખાડનારો
શકલ પોતાની દેવતાઈ હવે હારે છે. ૧.

જનાવરો કેરો આ તો જમાનાજૂનેરો ભય,
માનવ–સૃષ્ટિમાં ભીડાભીડ ભારી જામી છે !
નકલ કરીને આગે દેખાતો અકલવાન,
હવે તો એ નકલ અસલપણું પામી છે ૨.

પશુઓ પોકારે, પ્રભુ અમારી અસલીઆત,
પાશવતા અમારી તો આમ મારી જાય છે
નકલપણાનો તું ય દિસે છે ઉસ્તાદ કોક
અસલ પ્રભુને તેં ય લૂંટેલો દેખાય છે ! ૩.