એકતારો/આ એક જાનવર ને વિદવાન બીજો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પ્રભુતાની પ્રતિમા કે પ્રતિમા પશુતા કેરી ? એકતારો
આ એક જાનવર ને વિદવાન બીજો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
તેં જુદાઈ દીધી તો ભલે જ દીધી  →


અભેદને આરે
O
(વસંતતિલકા )

*[૧]આ એક જાનવર ને વિદવાન બીજો,
એવા કુભેદ કરજો ન અમારી વચ્ચે;
ભાળે ન સામ્ય અમ બેઉની વચ્ચ અંધા
કાં કે અમે લઘુમતીઃ બહુસંખ્ય તેઓ ! ૧


જ્ઞાની અમો ઉભય, રે નિરખો અમારાં
ડાચાં પરે જ શું ન અંકિત દિવ્ય પ્રજ્ઞા ?
પ્રેમી અમે શું કમ એકબીજાથી ? બોલો !
સૌંદર્ય શું ઉભયને નયણે ન સ્પષ્ટ ? ર


દૂરત્વ એ જ દુ:ખ છે ! પશુને મનુષ્યો
દૂરે ધકેલી સરસાઈ બડાઈ મારે,
રે માનવી અવર માનવને હટાવી,
સૌંદર્યશીલ, બહાદુર ઠરેછ પોતે. ૩


  1. *'વૈજ્ઞાનિક અને વાંદરો’-બેઉના એક ચિત્ર પરથી.