ઓખાહરણ/કડવું-૮૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૮૮ ઓખાહરણ
કડવું-૮૯
પ્રેમાનંદ
કડવું-૯૦ →


કડવું ૮૯મું
ઓખા સાસરિયે જવા નીકળે છે
રાગ : ધોળની દેશી

ઓખાબાઈ તો સાસરીએ હવે જાય રે,
માનુની તો મળીને મંગળ ગાય રે.
રથ અગ્રે પૈડે શ્રીફળ તે સિંચાય રે,
ઓખાબાઈને લાડુ કચોળુ અપાય રે.
ઓખાબાઈના ગીત ગવાય રે,
ઓખાબાઈને શિખામણ દે છે માય રે.