ઓખાહરણ/કડવું-૮૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← કડવું-૮૭ ઓખાહરણ
કડવું-૮૮
પ્રેમાનંદ
કડવું-૮૯ →


કડવું ૮૮મું
ઓખા ચિત્રલેખાને આભાર વ્યક્ત કરે છે
રાગ : વરાડી


ઓખા ચાલી ચાલણહાર, સૈયરો વળાયા સંચરી;
ઓખા ઊભી રહે મળતી જા, માને વહાલી દીકરી.

કોઈ લાવે એકાવળ હાર, કોઈ લાવે સોનાનાં સાંકળાં;
કોઈ લાવે સોળ શણગાર, ઓખાબાઇને પહેરવા.

ઓખાજી વળતાં બોલિયાં, કહે બાઈ રે.
ચિત્રલેખા આવ ઓરી આવાર રે,
આ લે સોનાનાં સાંકળાં, બોલ્યાં બાઈ રે.
તારા ગુણ ઓશીંગણ થાઉં, બોલ્યાં બાઈ રે.
એટલે પહોંચ્યા મનના કોડ, મારી બાઈ રે.