કલાપીનો કેકારવ/સ્વર્ગ ગીત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સનમને સવાલ કલાપીનો કેકારવ
સ્વર્ગ ગીત
કલાપી
નવો સૈકો →


સ્વર્ગગીત

ખોવાયેલાંને બોલાવોઃ
સ્વામીનો સંદેશો કહાવોઃ
પગ ધોવાને પાણી લાવોઃ
ખોવાયેલાંને માટે.

આવો, મ્હેલ ઉઘાડો, આવોઃ
દોરી દોરી દોરી લાવોઃ
આવોને ગાતાં સ્વામીને
ખોવાયાં સાથે.

ભૂખ્યાંને ભોજનમાં લાવો:
તરસ્યાંને દ્રાક્ષાસવ પાઓઃ
પાથરજો હૈયાં થાક્યાંને-
લાવો ખોવાયાં સૌને!

ના ખોવાયાં ના તરસ્યાં છેઃ
ખોવાયાં ભૂખ્યાં-તરસ્યાં છેઃ
સાથ તજી એવામાં જાઓ-
ખોવાયાં લાવો!