કલ્યાણિકા/પ્રભુપ્રેમના પાગલ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← અમૃતતૃષા કલ્યાણિકા
પ્રભુપ્રેમના પાગલ
અરદેશર ખબરદાર
રસરેલ →
. રાગ જંગલો - દેશી*[૧].


પ્રભુપ્રેમના પાગલ

· રાગ જંગલો –– દેશી*[૨] ·

અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના !
નહીં જાણીએ અન્ય જી ;
ઘટમાં જામી ગઈ ઘેલછા,
તેનું તાન અનન્ય જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૧

ઉર રે વીંધાયું ઊંડું ઘણું,
ધૂન લાગી છે લાખ જી !
જગત જળાવીને તેહની
ચોળી તન પર ખાખ જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૨

માલ મલીદા ન માગિયે,
ટુકડા રોટીનું ખાજ જી;
ફાટી તૂટી કંથા ગોદડી :
એજ છે અમ રાજ જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૩

મહોલ મંદિર ને માળિયાં,
ગમે નહીં ઘરબાર જી !
પૃથ્વી લીલાભરી પોઢવા,
આભ ઓઢવા છે સાર જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૪


ડાહી તમારી દુનિયા ઘણી,
એનું ડહાપણ અબોલ જી :
પ્રભુના ઘેલા અમે ઘૂમિયે,
એમાં જ અમને કલ્લોલ જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૫

શું કરીએ વિશ્વરૂપ વસ્ત્રને,
મેલું કરી દે અંગ જી ;-
એ વસ્ત્રના પહેરનારશું
અમને લાગ્યો છે રંગ જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૬

અંધારે ચાલે સહુ તારલા,
ઝબકે ઘેલાતૂર જી ;
અમને યે અંધારાં એ ગમે,
નયને ઊગ્યાં કો નૂર જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૭

હદ છોડી બેહદમાં ગયા,
જીભે કહ્યું નહીં જાય જી :
ડાહ્યાં રે હો તો નવ આવશો
અદલ આ પાગલોમાંય જી !
અમે રે પાગલ પ્રભુપ્રેમના ! ૮

  1. *"જનની જીવો રે ગોપીચંદની" એ ભજનની રાહ.
  2. *"જનની જીવો રે ગોપીચંદની" એ ભજનની રાહ.