લખાણ પર જાઓ

ગુજરાતની ગઝલો/કાફી છે

વિકિસ્રોતમાંથી
← સનમની નિગાહ ગુજરાતની ગઝલો
કાફી છે
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
આત્મજ્ઞાન →


૪પ કાફી છે


કતલ આશકને કરવાને નિગાહ તલવાર કાફી છેઃ
વિરહના ઝખ્મને કાજે મર્હમ દિદાર કાફી છે !

પરેશાં દિલ દીવાનાને નથી દરકાર જંજીરની
અમોને યાદ કરવાને હૃદયનો તાર કાફી છે !

નથી તસ્બીહ, નહીં સિઝદા, નહીં મતલબ ક્તિાબોથી;
તસવ્વર દિલ થયું છે આ, બસ ! એ તકરાર કાફી છે,

પરેશાં જોઈને મુજને, ન કર તું ઝુલ્મ,અય ઝાલિમ !
ઈલાજે દર્દ દિલને કાજ ફક્ત તુજ પ્યાર કાફી છે !

નથી મુમકીન, અયે દિલબર ! નિયત બદલે જરા મારી !
ડૂબેલાને બચાવાને, સનમ ! તુજ પ્યાર કાફી છે !

ન જા તું જાન છોડીને, અરે ! આ ફાની દુનિયામાં;
ઝબેહ કરવા મને તુજ ખંજરે ગુફતાર કાફી છે.