દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૮મી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ઢાળ ૭મી દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૮મી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૯મી →


<poem>

સદ્ગુરુ શરણ વિના , અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં રે; જન્મ મરણ દેનારૂં, બીજ ખરૂં બળશે નહીં રે. એ ટેક.

પ્રેમ વચનામૃત પાન વિના, સાચા ખોટાના ભાન વિના; ગાંઠ હ્રદયની જ્ઞાન વિના, ગળશે નહીં રે. સદ્૦ ૧

શાસ્ત્ર પુરાણ સદા સંભારે, તનમન ઇન્દ્રિય તત્પર તારે; વગર વિચારે વળમાં, સુખ મળશે નહીં રે. સદ્૦ ૨

તત્ત્વ નથી મારા તારામાં, સુજ્ઞ સમજ નરતા સારામાં; સેવક સુત સારામાં, દિન વળશે નહીં રે. સદ્૦ ૩

કેશવ હરિની કરતાં સેવા, પરમનંદ બતાવે તેવા; શોધ વિના સજ્જન એવા, મળશે નહીં રે. સદ્૦ ૪

-૦-