નિહારિકા/ઘટઘટમાં રમે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← રામનામ નિહારિકા
ઘટઘટમાં રમે
રમણલાલ દેસાઈ
સૃષ્ટિસમ્રાટ →
ઘટઘટમાં રમે


૦ રાહ-હે... જંગ જામ્યો જાગજો ૦

હે...દેવ ઘટઘટમાં રમે !
નથી એહ પૂજા માગતો,
નથી સેવના સંભારતો.
હે...દેવ ઘટઘટમાં રમે.

નથી પૂછતો તેં કેટલા ઉદ્ધારિયા;
નથી માગતો હિસાબ તેં કો તારિયા;

તું આપમાં જગ ખાપ ભાળી
કેમ ના વિ ૨ મે ?
ભલા, એ દેવ ઘટઘટમાં રમે―હે...દેવ.

તું ભાવના ભંડાર તુજ બસ ખોલી દે.
તું આંખથી આંસુ સદાયે ઢોળી દે.
શાને તને ઝોળી અને
સાધુની ટોળી ગામે ?
ભલા, એ દેવ ઘટઘટમાં રમે―હે...દેવ.