નિહારિકા/ઘેલી ગોપી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← નયનનૃત્ય નિહારિકા
ઘેલી ગોપી
રમણલાલ દેસાઈ
ઝુલાવો ધીમે ? →


ઘેલી ગોપી


રાહ-નાથ કૈસે ગજકો બંધ છોડાયો

ઘેલી ગોપી ! કોનાં તું લે છે ઓવારણ ?
નંદકુંવર હૃદયેશ્વર આવી, ઊભો મારે બારણ;
ઘેલી ગોપી કોનાં તું લે છે ઓવારણ ?

હૈયે નવરસ, ખટરસ દેહે, ગોપી તણે શીશ ભારણ;
જગોરસ ભરી મોહ મટુકીનો કાનડ એક ઉતારણ !
ઘેલી ગોપી કોનાં તું લે છે ઓવારણ ?

ભાન ભૂલી, ડગલાં અસ્થિર, નયને શાં ઊંડાં ઘારણ ?
રસભર રાસ રમાડ્યાં રસિયે; સારી રાતનાં જાગરણ.
ઘેલી ગોપી કોનાં તું લે છે ઓવારણ ?

જનમે જનમે તરસી રાધાને જુગજુગનાં સંભારણ.
મુરલીનાદ સૂણી હું ઝબકી, ભવભવનાં એ ઉદ્ધારણ !
ઘેલી ગોપી કોનાં તું લે છે ઓવારણ ?

જીવનનાં કાંઈ ઝેર ચઢ્યાં! શેં શોધું મોહનમારણ ?
રાધાને મુખ આઠે પહોરે કૃષ્ણકૃષ્ણ ઉચ્ચારણ !
ઘેલી ગોપી કોનાં તું લે છે ઓવારણ ?