નિહારિકા/શાને વીંધો, મદનરાજ !

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← મુજ અંતર ડગમગ થાય નિહારિકા
શાને વીંધો, મદનરાજ !
રમણલાલ દેસાઈ
પનિહારીને સાદ →


શાને વીંધો, મદનરાજ!


૦ ગરબી-માઢ ૦

શાને વીંધો, મદનરાજ ! તાકી પુષ્પ તણાં બાણ?
કૂણી વિંધાય મારી છાતડી રે લોલ!
કોલ દીધો, મદનરાજ ! તો ય માગો છે દાણ?
કોને કહું હું મારી વાતડી રે લાલ !

સાખી]

મલક્યા મુખની મોહિની, કુટિલ નયનના કેર;
લલિત અંગ વરસી રહ્યાં અમૃત ભરિયાં ઝેર !
 
ચઢ્યાં ઝેર, મદનરાજ આવે અંગમહીં તાણ.
જે ને ખેંચાય મારી જાતડી રે લોલ !

આવો આવો મદનરાજ ! અમો મંત્રથી અજાણ.
કેમે વીતે આ કાળી રાતડી રે લોલ !