પૃષ્ઠ:Egypt-No Uddhark.pdf/૭૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

________________

હું આ વિભાગમાં વસતો નથી. ” દેવદૂતે કહ્યું. “ તમે આ રસ્તા ઉપર કયાંથી ખાવી ચઢયા ? ” દેવદુત—“ છે. તે કહી શકતો નથી. ” સ્ત્રી-“ શું આપને કોઇએ લૂંટી લીધા છે ? ” દેવદુત—“ પરમાત્માએ મને શિક્ષા કરી છે. ”. સ્ત્રી-“ શું આપ ત્યાં આગળ છેક નગ્નાવસ્થામાં, બેભાન સ્થિતિમાં પડ્યા હતા ? ” દેવદૂત—“ હા, હું તદન નગ્નાવસ્થામાં જતા હતા. અને ઠ‘ડીથી. અત્યંત અકડાઈ ગયા હતા. તમારા ઉદાર અને પરોપકારી ધણી એ મારા ઉપર દયા કરી; અને પોતાનો કોટ મને પહેરાવી અહીં લઈ આવ્યા. અને તમે પણ સ્વાદિષ્ટ ભોજન આપી સંતાખ્યા. અને મારા ઉપર કહ્યા કરી. પરમ દયાળુ પ્રભુ એને બદલે તમને અવશ્ય આપશે, ” નથુની સ્ત્રીએ પોતાના ધણીનું જે જાનું પહેરણ સાંધ્યું હતું તે દેવદૂતને પહેરવા આપ્યું. અને એક જૂ ની ઇજર પણ આપી. અને કહ્યું કે- આપને માટે હું રસોડામાં ચૂલાની નજીક પથારી કરું છું ત્યાં સૂઈ જાઓ. રસોડામાં ગરમી હોવાથી આપને રાત્રે ઠંડી લાગશે નહિ” ” . | દેવદૂત કપડાં પહેરી રસોડામાં સૂઇ ગયા. નથુ અને તેની રમી પણ સૂઈ ગયાં. નયુની સ્ત્રી સૂઇ ગઈ પણ તેને બીલકુલ નિદ્રા આવી નહિ. દેવદૂત વિષેના વિચાર તેના મનમાંથી બીલકુલ ખસતા નહાતાવળી તેને આવતી કાલની ચિંતા થઇ કારણ કે ઘરમાં રોટલી ખીલ કુલ રહી નહોતી. વળી પોતાના ધણીની ઈજાર અને પહેરણ પણ - કેવદૂતને આપી દીધાં હતાં. આથી તે નિરાશા થઇ. પરંતુ દેવદૂતની