યુગવંદના/તારાં પાતકને સંભાર !

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← હાલરડું યુગવંદના
તારાં પાતકને સંભાર !
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૧
અમે ! →
તારાં પાતકને સંભાર !


તારાં પાતકને સંભાર, મોરી મા
રે હિન્દ મોરી મા !

પોતાના પાપભારે પોતે તું ચોપાણી —
એવી કાળજૂની જુલમકમાણી હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

પરને પટકીને નીચાં, ઊંચી તું કે'વાણી !
આખર અંગે અંગે આપેથી છેદાણી હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

તારે મંદિરિયે આજ કોનાં ચાલે શાસન?
જો જો દેવ કે અસુરનાં એ આસન, હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

આભમંડળ લગ એનાં શિખર ખેંચાણાં :
એના પાયામાં તુજ છોરુડાં ઓરાણાં, મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

પાયા હેઠળથી આજે હાહાકાર જાગે !
ભૂખી ધરતી નવલા ભોગ ભરી માગે, હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

તારો ધુરીધર આજે સમાધ ગળાવે !
તારા ઈશ્વરને આહુતિ એવી ભાવે, હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

તારા દેવળના ઘોર ઘુમ્મટ ઊંચા તૂટે :
જેને છૂંદ્યાં'તાં તે જાગી તુજને લૂંટે, હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !સાંભળ સાંભળ, હો બે'રી ! ભાવિના ભણકારા
તારા ભોગળ-ભીડ્યા ભાંગે ઠાકરદ્વારા, હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

ચિરાડચિરાડે જોતો અવધૂત એક ઝૂરે :
અંદર પોતાનાં શોણિત ને હાડ પૂરે, હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

એ રે પૂરણહારને પૃથ્વી કેમ ખોશે?
ભૂંડી ! એ મરશે તો જીવન કોનો રે'શે હો મા !
રે હિન્દ મોરી મા !

તારાં પાતકને સંભાર, મોરી મા!
રે હિન્દ મોરી મા !