રંગનો ભીનો રે જોઈ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
રંગનો ભીનો રે જોઈ
પ્રેમાનંદ સ્વામીરંગનો ભીનો રે જોઈ,
હરિનાં જુગલ ચરણ પર મોહી;
સાથળ રૂડા રે કેવા,
નીરખી મનમાં રાખ્યા જેવા..

ગોળ છે જાડા રે સ્વરૂપે,
ઉપમા કદળી થંભની ઓપે;
શોભિત શોભા રે ધામ,
વ્રજવનિતાના પૂરણકામ..

સુંદર શોભે રે જાનુ,
નીરખી ધન્ય ભાગ્ય કરી માનું;
જંઘા જુગલને રે નીરખી,
ચંદન ચરચી મનમાં હરખી..

ઘૂંટી અનુપમ રે પાની,
નીરખી મનમાં રાખું છાની;
એ પદ ઉરમાં રે ધારી,
પૂજી પ્રેમસખી બલિહારી..