રાષ્ટ્રિકા/ઇલ્મમક્કાનો હાજી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← મટુભાઈ હ. કાંટાવાળા રાષ્ટ્રિકા
ઇલ્મમક્કાનો હાજી
અરદેશર ખબરદાર
કાન્તનું સ્વર્ગપ્રયાણ →ઇલ્મમક્કાનો હાજી [૧]


(ગઝલ)

ખૂબ કરી જો ઇલ્મની સોદાગરી હાજી ગયો :
બેકદર ગુજરાતની કરી ચાકરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૧

જ્યાં ભર્યાં'તાં આસમાને ઘોર કાળાં વાદળાં,
રંગ ત્યાં બેમૂલ કૈં કૈં ચીતરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૨

જ્યાં જમીને ગૂંચવાતાં ધૂળઢગ ને ઝાંખરાં,
બાદશાહી બાગ ફૂલનો ત્યાં કરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૩

ગુર્જરીનું ઇલ્મમક્કા પાક કીધું હજ કરી,
એક હજરતની ફકીરી દિલ ધરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૪


ઓ મહોબ્બત ! નાઉમેદી ! ઓ જુવાની ગુલભરી !
તમ ફકીરીની અમીરી આ હરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૫

એ અમીરીના સખુન પર ત્યાં ફિરસ્તા છે ફિદા :
અહીં ન જાણ્યું મોતી શાં શાં વીખરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૬

રો હવે ગુજરાત ! રો, રો ! ના પિછાન્યો જીવતાં :
આંસુના દરિયાવ એવા કૈં તરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૭

ના અદ્દલ ઈનામ જગનું ; એક કુરબાની દિલે :
કૈં અમીરી, કૈં ફકીરી, સંઘરી હાજી ગયો !
ખૂબ કરી. ૮


  1. વિખ્યાત "વીસમી સદી" માસિકના તંત્રી અને માલેક સ્વ. અલારખિયા શિવજી.