રાષ્ટ્રિકા/સદાકાલ ગુજરાત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સૌની પહેલી ગુજરાત રાષ્ટ્રિકા
સદાકાલ ગુજરાત
અરદેશર ખબરદાર
હલદીઘાટનું યુદ્ધ →
રાગ : આસાવરી-લાવણી
સને ૧૯૨૬માં ભરાયેલી 'ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ્' ટાંકણે લખાયેલું અને ગવાયેલું.સદાકાલ ગુજરાત [૧]


રાગ : આસાવરી-લાવણી

જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત !
જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત.
ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ કે પશ્ચિમ,
જ્યાં ગુર્જરના વાસ;
સૂર્ય તણાં કિરણો દોડે ત્યાં
સૂર્ય તણો જ પ્રકાશ:
જેની ઉષા હસે હેલાતી, તેનાં તેજ પ્રફુલ્લ પ્રભાત !
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત !


ગુર્જર વાણી, ગુર્જર લહાણી,
ગુર્જર શાણી રીત:
જંગલમાં પણ મંગલ કરતી
ગુર્જર ઉદ્યમપ્રીત :
જેને ઉર ગુજરાત હુલાતી તેને સુરવન તુલ્ય મિરાત :
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત !


કૃષ્ણ, દયાનંદ, દાદા કેરી
પુણ્યવિરલ રસભોમ;
ખંડ ખંડ જઈ ઝૂઝે ગર્વે-
કોણ જાત ને કોમ !

ગુર્જર ભરતી ઉછળે છાતી, ત્યાં રહે ગરજી ગુર્જર માત;
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત!

અણકીધાં કરવાનાં કોડે,
અધૂરાં પૂરાં થાય;
સ્નેહ શૌર્ય ને સત્ય તણા ઉર
વૈભવ રાસ રચાય:

જય જય જન્મ સફળ ગુજરાતી ! જય જય ધન્ય અદલ ગુજરાત !
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત !


  1. ✽સને ૧૯૨૬માં ભરાયેલી 'ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ્' ટાંકણે લખાયેલું અને ગવાયેલું.