રાષ્ટ્રિકા/સ્વપ્ન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ભારતના જવાંમર્દનેને રાષ્ટ્રિકા
સ્વપ્ન
અરદેશર ખબરદાર
ખાંડાની ધારે →


સ્વપ્ન


• રાગ-ભૈરવી-તાલ લાવણી •


તારું સ્વપ્ન ન કો દે ભૂંસી રે, હો રણરઢિયાળા !
ભલે તેગ રુધિર લે ચૂસી રે, હો રણરઢિયાળા !


આભથકી તુજ કાજ ઊતરતા
જુગજુગના સંદેશ ;
ઘોર વહે અંધાર ભલે, પણ
પડે ન ઝાંખા લેશ :


જોની ઝગમગતા એ તારા રે, હો રણરઢિયાળા !
એના પંથ સદા અંધારા રે, હો રણરઢિયાળા !-- તારું. ૧


દિનભર શોરબકોર મચાવે,
જગત બને પ્રતિકૂળ ;
નહિ તુજ અંતરાઆંખ બિડાવે,
આભ ભરી દે ધૂળ :


તારી જ્યોતિ ન કો હોલાવે રે, હો રણરઢિયાળા !
ભલે વાવાદળ ડોલાવે રે, હો રણરઢિયાળા !-- તારું. ૨


વ્યોમ ઊડતાં પડે વિમાનો,
ડૂબે તરતાં જહાજ :
કઈ બંદુક તારાને વીંધે ?
નભ બાંધે કઈ પાજ ?


તારું આત્મબળ લે સાધી રે, હો રણરઢિયાળા !
એ જ શક્તિ અલૌકિક લાધી રે, હો રણરઢિયાળા !-- તારું. ૩


આભ ન રોધે, પૃથ્વી ન રોધે,
રોધે કો ન દિગંત ;
અણગણ તારક ભરે નિરંતર
અંતર તારું અનંત !


ચિરધર્મે શો અંદેશો રે ? હો રણરઢિયાળા !
તારો એ જ અભય સંદેશો રે ? હો રણરઢિયાળા !-- તારું. ૪